проницателност

Какво е Атинар:

Да се ​​настрои е да провериш, да забележиш, да възприемеш, да разбереш, да поправиш, да откриеш, да предположиш . Това е способността да помним нещо, което е избягало от паметта. Пример: Тя е била доведена да разбере за миналото си .

Атинар е преходен глагол, който се свързва с глагола към любовта. Произхождащ от думата тино, мъжко съществително означава преценка, дискретност, такт, внимание, знание, смисъл.

Да постигнеш средства да възприемаш, да проверяваш или да разбираш от "тино", т.е. чрез интуиция, чрез разпознаване, от идеята, от това, което е несигурно, съмнително. Пример: Тя осъзна, че това е най-добрият начин за действие.

Атинар означава и намиране, удряне или откриване на нещо, което е търсено, т.е. намиране на това, което човек търси, чрез чувство, знак, сигнал. Пример : Той се загуби, но стигна до изхода на лабиринта.