отекъл

Какво е задушаване:

Това е състоянието на този, който се задъхва, т.е. на този, който е задържал дъха си, който е без дъх, или който диша трудно.

Думата задушаваща, граматически, е прилагателно от два рода, което означава уморен, изтощен, уморен, е резултат от физическо състояние, което се отразява в дишането, което е без дъх, неравномерно и с необичаен шум, произведен от голямото увещание към диша.

Тъй като бикините представляват затруднено дишане, е да се демонстрира необичаен и задушен ритъм на дишане. Обикновено това е ситуация, която се проявява в резултат на физическа слабост, умора, причинена от напрегната и прекомерна работа, упражнения, които изискват голям товар, болест, физическо изтощение и др.

В образния смисъл да се задъхвате, трябва да бъдете обезпокоени, без дъх, задъхани, гризещи, в резултат на тревожни, тревожни състояния.