приятен

Какво е хубаво:

Ница е термин от английски език, който има няколко значения, в зависимост от контекста, в който се използва.

Ница (изразена наис) е прилагателно, което описва това, което е добро, красиво, красиво, красиво.

Ех: Каква хубава история! Каква красива история!

Ex: Балконът имаше хубава гледка към морето. (Балконът има красива гледка към морето).

Думата хубаво се използва и за описание на вкусното или вкусното.

Ex: Уау! Хубава торта! (Уау, каква вкусна торта ! ).

Готвачът приготви хубава супа. Готвачът направи малко гореща супа.

Ница също се използва, за да квалифицира този човек, който е хубав, приятен, полезен, любезен, легален.

Пример: Той е добър човек. Той е страхотен човек.

Актьорът беше приятен към пресата. (Актьорът беше мил към пресата).