колебая

Какво е осцилиране:

Осцилиращ е непреходен глагол, който изразява променливо движение в противоположни посоки . Някои синоними на колебание са: разклащане, колебание, промяна, разклащане и т.н.

Произхождащ от латинския осцилатор, той предполага движение на совалката, т.е. обектът, който осцилира винаги преминава през същите позиции. Един от най-известните примери за колебание е махалото на часовника.

Осцилатор или осцилатор са прилагателни, които показват нещо, което осцилира, като например люлеещ се вентилатор.

Осцилирането може да се използва и в преносен смисъл, което означава колебание или колебание между две неща, като вярвания, мнения или чувства.

Много хора имат съмнения относно правописа на глагола осцилират, често пишат неправилно ocilar или oxilar, думи, които не съществуват.

На английски, глаголът осцилира се превежда като осцилиращ . Ex: Тя осцилира между чувствата на тъга и възторг. / Тя се колебае между чувствата на тъга и радост.