сгодена

Какво е Nubente:

Девети е термин, използван за означаване на лицето, което ще се ожени, т.е. младоженеца или булката .

Годеният е този, който е свързан с другия човек чрез ангажимент и и двете са в процес на подготовка за завършване на брачната церемония.

Думата nubente е съществително от два рода, които могат да се използват за позоваване на младоженеца или булката.

В Бразилия и в други страни е традиция съседите да носят съюз на десния пръстен, за да представят ангажимента и подготовката за бъдещ брак.

Легитимният съюз на булката и младоженеца се осъществява чрез празнуване на брака, ритуална церемония, която се оформя от свещеник, пастор, равин, служител на гражданския регистър или друго лице, определено от съпрузите, според религиозната ориентация на и двете.

Както обикновено, съпрузите по време на брака си разменят съюзи, за да символизират споразумение, пакт между двете страни, за любов, вярност и съучастие.

Този съюз е представен от кръгъл пръстен, характерен за церемонията, която ще бъде представена по същество, споразумението за съжителство, празнувано между двойката.

Основните синоними на младоженеца са: булка, младоженец, годеница, съпруг и съпруга.

Вижте също и значението на сватбите на брака.