присъщ

Какво е присъщо:

Вътрешното е мъжко прилагателно, което означава интимно, вътрешно, присъщо, конститутивно и класифициращо нещо, което е вътре . Антонимът на вътрешното е външен .

Тази дума произхожда от латинския термин intrinsecus и може да означава нещо, което е вътре в нещо друго и което е фундаментално за неговото съществуване.

В контекста на инвестициите в акции и опции, изразът вътрешна стойност означава реалната стойност на нещо. В този случай присъщата стойност се получава чрез съотношението на цената на акцията към премията за упражняване на опцията. В случай на валута, присъщата стойност съответства на нейната стойност на теглото на метала спрямо пазарната му цена.

Вътрешно стареене

Вътрешното стареене или хронологичното стареене е стареенето, което се случва с течение на времето. При хората най-видимите признаци на вътрешно остаряване започват да се появяват след 40-годишна възраст. От друга страна, външното стареене съответства на стареенето, което се случва благодарение на външни елементи, като например фактори на околната среда.