Reframing

Какво е Resignify:

Reignign е преходен глагол, който характеризира действието на приписване на ново значение на нещо или на някого .

Тя е свързана с процеса на повторното значение, метод на невролингвистиката, който дава възможност на хората да дават нови значения на житейските събития, от промяната им в възприемането на света.

Много често срещан в психологията, този процес на повторно означаване използва различни техники, за да накара хората да променят възприятията си за живота и да действат по начин, по който техните нагласи допринасят за по-приятен свят. И това е възможно само от момента, в който те могат да променят смисъла на нещо, което вече е постигнато, така че отговорите и тяхното собствено поведение да могат да се променят.

Преструктурирането е важен елемент в творческия процес, където способността да се придаде ново значение на едно общо събитие става полезна и осигурява на хората удоволствие.

За областта на общуването, например, актът на повторното значение има много различни значения в зависимост от контекста, в който се проявява. Обикновено, от културната повторна значимост, например, нови функции и интерпретации могат да бъдат приписани на произведения на изкуството, музика, филми и др.

Преосмислянето на глагола може да бъде заменено със синоними като предефиниране, преобразуване, преобразуване и т.н.