Мир и любов

Какво е Мир и Любов:

Мир и любов ( Любов и мир ) е една от идиомите, свързани с движението на хипито .

Движението се осъществява около шейсетте години, а членовете приемат общностен начин на живот, имат номадски начин на живот и живеят в общение с природата, отричат ​​национализма и всички войни.

Движението за мир и любов първоначално беше създадено в Англия, където две британски организации популяризираха демонстрация в Лондон, водена от иконата с кампания за ядрено разоръжаване, тъй като самият символ се формира от буквите N и D ( ядрено разоръжаване). ).

Скоро след това и символът, и мотото бяха приети от хипитата, които увековечили изражението.

Девизът "Мир и любов" синтезира политическата позиция на хипитата, които представляват движение за граждански права, равенство и антимилитаризъм, запазвайки по-анархична позиция от анархиста.

Символ на мира и любовта

Международният символ на движението за мир и любов бе създаден от британския художник Джералд Херберт Холтом (1914-1985) изключително за така наречената " Кампания за ядрено разоръжаване " (CND) през 1958 г.

Този символ символизира обединението на буквите "n" и "d", което се отнася до свързването на думите nucler разоръжаване (ядрено разоръжаване).