нация

Какво е нация:

Нацията е срещата на хора, обикновено от една и съща етническа група, които говорят на един език и имат едни и същи обичаи, като по този начин формират един народ.

Нацията се държи заедно с навици, традиции, религия, език и национално съзнание.

Елементите на територията, езика, религията, обичаите и традициите сами по себе си не представляват характер на нация.

Доминиращата характеристика трябва да бъде убеждението за колективен живот, т.е. когато населението се чувства като организъм или обединение, за разлика от всеки друг, със собствен живот, специални интереси и нужди.

Нацията не се анулира, дори ако е разделена на няколко държави, тъй като няколко държави се обединяват за създаването на държава.

Например в Бразилия имаме местната нация и черната нация, които, независимо от географското си положение, остават обединени, защото имат сходни характеристики на произход, култура, обичаи, религия и т.н.

Държава и нация

Държавата е политическа форма, възприета от народ с политическа воля, а нацията съществува без каквато и да е правна организация, тя означава само човешката субстанция, която я формира, действа в негово име и в свои интереси.

Научете повече за значението на държавата.