мечтател

Какво е визионер:

Визионерство е качеството на нещо или на някой, който е идеалист, който има екстравагантни и необичайни идеи, вярвайки, че вижда тенденции или концепции, които изпреварват времето си.

Човек, описан като визионер, често е известен с иновативното си, творческо и изобретателно мислене и поведение, защото има неконвенционални идеи и нарушава установените стандарти. Това, което подчертава визионерските лидери, е способността да се видят възможности, където никой друг не вижда, като по този начин се създават новаторски и тенденциозни идеи.

Да бъдеш мечтател е важно за растежа и развитието в някои професионални области, особено тези, които се занимават с използването на творчеството. Всъщност една от характеристиките, които подчертават лидерите на всеки бизнес сектор, е неговият визионерски капацитет.

Визионерът може също да бъде свързан с индивида, който има или вярва, че има видения, т.е. възприятия за реалността в бъдеще. В преносен смисъл на думата, един мечтател е човекът, за когото е известно, че е измислен, мечтателен или прекалено идеалистичен.

Някои от основните синоними на мечтания са: идеалистични; утопична; осветен; сън; фантазьор; мечтател и утопист.

Прагматичен и мечтателен

За разлика от визионерите, които вярват в привидно измислени, измислени и екстравагантни идеи, прагматиците се основават на това, което е известно, основно, обичайно, и не избягват набор от правила и формалности.

Научете повече за значението на Прагматика.