CRM

Какво е CRM:

CRM е акроним, използван за изразяването на управление на отношенията с клиенти, което означава управление на взаимоотношенията с клиентите . Това е набор от стратегии и действия, които се използват с фокус върху клиента, така че компаниите да могат да предложат на своите потребители продукти и услуги, които отговарят на техните нужди.

Инструментът за управление на взаимоотношенията с клиентите, чрез събиране на данни чрез софтуер, събира информация, която може да помогне за подобряване на практиките, възприети от компаниите в отношенията им с клиентите.

За какво е CRM?

CRM е маркетингов инструмент, съставен от различни видове действия, които се използват за анализ на ефективността на комуникацията на компанията със своите клиенти. Целта на CRM е да подобри връзката между клиента и компанията.

Техники и данни, събрани чрез системата за управление на взаимоотношенията, трябва да се използват, за да може компанията да посрещне нуждите на своите клиенти по възможно най-задоволителен начин. Инструментът служи, за да помогне на компанията да разбере какво са тези нужди, както и да бъде средство за подобряване на продажбите на предлаганите продукти или услуги.

Управлението на взаимоотношенията с клиентите работи от използването на маркетингови технологии, особено чрез събиране и съхраняване на данни от стари клиенти и от потенциални нови клиенти.

Регистърът може да се използва за предлагане на услуги, поддържане на списък с покупки и услуги, използвани от потребителя, и проследяване на историята на взаимоотношенията и комуникацията между клиента и компанията.

Цели на CRM

Чрез управление на взаимоотношенията с клиентите компаниите могат да решават стратегии и да дефинират действия, за да отговорят на изискванията на своите клиенти.

Това означава, че практиките, възприети от компаниите, въз основа на информацията, получена от CRM, ще се използват с изключителна насоченост към нуждите на потребителите.

По този начин някои от целите, които могат да бъдат постигнати чрез този инструмент, са:

  • наблюдение на връзката между компанията и нейните клиенти,
  • организиране и подобряване на вътрешните и външните процеси на фирмата,
  • клиенти, лоялни към марката (лоялност),
  • планиране на бъдещи действия, насочени към потребителите,
  • събиране на данни, които спомагат за намаляване на фирмените разходи,
  • увеличаване на печалбата чрез предлагане на по-подходящи услуги и намаляване на разходите.

Как работи CRM?

CRM е инструмент за управление, формиран от набор от данни и стратегии, разработени и приложени с акцент върху взаимоотношенията с клиентите.

Функционирането на CRM системата се случва от софтуер, който има няколко функции за контрол на данните, които служат за наблюдение и управление на връзката на една компания с нейните потребители и възможни нови клиенти.

Запис на историята на взаимоотношенията между компанията и клиента

Това е един от най-полезните CRM инструменти. Това е съхраняването на данни, свързани с взаимоотношенията на една компания с нейния клиент, като:

  • историята на направените покупки,
  • вече предоставени услуги,
  • контакти, направени между компанията и клиента,
  • записи на следпродажбено обслужване.

Съхранението на този вид информация позволява на компанията да оцени своите стратегии и да предприеме мерки за подобряване и персонализиране на услугата за своя клиент, като се фокусира върху необходимостта и индивидуалността на всеки потребител или група потребители.

Планиране на бъдещи действия

Също така, събраните данни могат да бъдат използвани, така че компанията да е по-ясна в какви продукти или услуги могат да бъдат предлагани на своите клиенти, чрез контакти чрез телефонни услуги ( кол център) или лично.

Със събирането и организирането на данните компаниите могат да планират бъдещи маркетингови действия, нови търговски кампании и предложения за персонализирани услуги, като се фокусират върху индивидуализацията на всеки тип клиент.

Научете повече за други инструменти за планиране, вижте значението на Бенчмаркинга и SWOT.