през

Какво е Via:

Чрез е наречие така и показва, че нещо е преминало от едната страна на другата, през или през нещо.

Тя може да изразява това, което е преминало през трансверсалност. В израза "през", това показва как е преминало от едно нещо към друго с идеята за преминаване, както в "вятъра влезе в стаята през прозореца."

Чрез него се използва и за обозначаване на преминаването на времето, като синоним на израза "с течение на времето", както във фразата "те стават все по-далечни през годините".

В смисъл на "чрез" изразът "чрез" действа като индикатор на инструмента, с който е направено действието на фразата. Например: "Научих случая чрез статия, която прочетох в интернет."

И тя все още може да се използва в смисъла на каузата, замествайки "заради", както в "тя е станала призната чрез майчинството".

Синоними за Através

  • напречно
  • От едната страна към другата
  • вътре
  • От и
  • по време на
  • Не се изпълнява
  • заедно

Чрез превода

На английски език е през .

На испански, чрез е чрез, или дори думата чрез също така изпълнява същата функция, колкото изразът " с помощта на . "

А на френски чрез четен е .