Aquestos

Какво представляват Aquestos:

Това са материалните блага, придобити от двете страни от обединението на брака .

Съгласно Гражданското законодателство, аса са всички имуществени или материални активи, които двойката е натрупала по време и от момента на сключване на договор за брак.

Както е установено в член 1672 от Гражданския кодекс на Бразилия от 2002 г., редът за окончателно участие в гореспоменатото е категория, която диктува как трябва да се извършва разпределението на активите в случай на развод.

" Чл . 1.672 . В режима на окончателно участие в активите, всеки съпруг притежава собствени средства съгласно разпоредбите на следния член и има право, в момента на прекратяване на брачното общество, на половината от активите, придобити от двойката, ,

Това означава, че придобитите стоки се разделят само от двойката, когато те също участват в плащането на това.

В този режим, всеки спрегъл има по-добро администриране на своите имоти, както и дългове, отговаряйки свободно на наследството по различен начин.

В допълнение към режима на окончателно участие в споразуменията, бразилското законодателство все още допуска три други вида разделение на стоките: универсално общение, частично общуване и разделяне на стоките.

Етимологично, този термин произхожда от латинското acquaesitum, което означава "добре придобито".

Научете повече за значението на гражданското право.