симетрия

Какво е Симетрия:

Симетрията се дефинира като всичко, което може да се раздели на части, като и двете части трябва да съвпадат перфектно, когато се припокриват .

Симетрията присъства навсякъде, независимо дали в природата, в изкуството, или в математиката.

Математическата симетрия, например, се състои от правило за подреждане на две идентични фигури, които съответстват на точка до точка.

В този контекст обектът се движи, но разстоянията, ъглите, размерите и формите се запазват чрез симетрии. В равнината има четири вида симетрии: ротация, превод, отражение и отражение с плъзгане.

В естетическото поле симетрията е отговорна за осигуряване на хармония на образа, а оттам и на неговата красота. Колкото по-симетричен е обектът или фигурата, толкова по-красива е тя.

Перфектна симетрия

Перфектна симетрия е, когато определена фигура, когато е разделена на две части, има и двете страни точно еднакви.

Двустранна симетрия

Двустранната симетрия обикновено се използва в околната среда, за да се класифицират живите същества.

Този тип симетрия класифицира фигурите, съществата или обектите, когато те представят само една ос на симетрия.

В противовес на двустранната симетрия, така наречената радиална симетрия, когато обектът например има няколко оси на симетрия. Обикновено са кръгли фигури.

Симетрия и асиметрия

Симетрията и асиметрията са анонимни думи, т.е. те имат напълно различни значения.

Симетрията се състои в съответствие и съответствие между позиция, форма, мярка по отношение на ос и други хармонични характеристики между две или повече части.

Асиметрията, от своя страна, би била липсата на симетрия, т.е. когато няма такива съответствия между частите, които са непропорционални или нехармонични.

Виж също значението на геометрията.