лицемерене

Какво е Pretense:

Претоварването е действие на преструване на нещо, което е, което се изисква или иска ; това, което искате да завладеете.

Преструването може да бъде положителен акт, когато се представя в смисъл на стремеж, като желание, което подтиква някой да постигне това, което той или тя иска.

Но тя може да получи и пейоративна конотация, когато желанието да се завладее нещо е преувеличено и амбициозно.

Претенциозният индивид (който практикува акта на претенция) се характеризира с суета и прекомерно мнение за себе си.

Пример: " Интервюто с журналиста беше доста претенциозно ".

Основните синоними на претенция са: кърмене, аспирация, хвалене, педантичност, презумпция, привличане и суета.

Искане за заплата

Претензията за заплата е минималната сума, която някой желае да изпълни дадена работа или да заема позиция.

Обикновено искането за заплата се съобщава по време на интервюто за работа или в контекста на писмо за интерес, което е приложено към резюмето на кандидата.

Научете повече за значението на автобиографията.

Правен иск

В правната сфера претенцията е желанието, чрез искане или искане, на право да се изпълни определено право под закрилата на правния ред.