ангажимент

Какво е ангажимент:

Ангажирането е дума на английски, която може да означава "ангажимент" или "ангажимент" в португалския превод.

Ангажирането е английският термин за периода на ангажимента, което означава обещание за брак. Този период варира от заявката за ангажимент до датата на сватбата.

Обикновено, за да се формализира заявка за ангажимент, се използват така наречените " ангажиращи пръстени", които трябва да се използват от десния пръст на дясната ръка. След сватбата пръстенът преминава към лявата ръка.

В английския език този термин може да се използва и в други контексти, като се приема значението на участие, участие, сключване на договор, договор или сключване на договор.

Пример: " Бразилия провежда политика на ангажираност с Португалия " ("Бразилия има политика на участие с Португалия").

Ангажирането се използва и в контекста на професионалните и учебни взаимоотношения, т.е. ангажимента, който служителите, компаниите и организациите имат между себе си и сред своите клиенти.

Казва се, че работник или студент е ангажиран, когато се ангажира с техните задачи и цели, като се концентрира върху работата, която трябва да направи.