Комендадор

Какво е командир:

Командирът е името, дадено на лицето, което получава почетна украса от военен, политически или църковен ред; някой, на когото е възложена похвала, т.е. полза.

Днес терминът „командир“ се използва само като отличителна титла, предлагана от някакъв вид авторитет на хора, които се открояват за подпомагане на обществото, например чрез творби или социални, икономически и политически влияния.

По-рано обаче бяха дадени похвали на духовници (членове на църквата) или военни рицари, които биха могли да бъдат или парична сума или част от земята, която официално е била предложена на тези, които демонстрираха услуги в интерес на органа, който я е предоставил власт, монархия, църква и т.н.

Традицията на възлагане на похвали и почетни надписи започва в Европа и съществува от много векове като стратегия за осигуряване и запазване на завладяването на земята и насърчаване на териториалното разширяване. Дарената земя трябва задължително да се защитава от командира на нападението на нашественици и врагове.

В Португалия разпространението на похвали е било важно средство за португалските монарси за получаване на повече услуги и васал. Така наречените "военни похвали" се предлагат от три главни заповеди: де Кристо, Сан Бенто де Авис и Сантяго.