Dulce

Какво означава Dulce:

Дълси е прилагателно на испански произход от латински dulcis, което означава сладко . Използва се и като собствено име, особено за жени.

Първо, думата dulce се използва за описване на сладкото усещане в небцето, причинено от храни като мед или захар. В този случай, на испански, може да бъде и мъжко съществително, което означава вид храна, по-специално деликатес, торта и др.

Тази дума може да се използва и в преносен смисъл, описвайки любезен, любезен и любящ човек.

На португалски думата дуе е много по-често срещана като име на човек. Когато думата сладко се отнася за собствено име, тя се пише с главна буква. Това име има смисъл на послушна и мила жена.