пустиня

Какво е лошо:

Ермо е съществително, което нарича необитаемо, пусто, пусто, пусто, необитавано, необитавано място .

Ермо е прилагателно, което означава самотно, изоставено, изолирано, предадено на нищото.

Отшелник или отшелник е онзи човек, който живее в пустинята, който се изолира от контакт с други хора, живеещи в отдалечено място, чрез покаяние или религиозност, който обича да бъде сам, което избягва да живее с други хора.

Ермо е първият човек в единствено число от настоящето, което е показателно за глагола ermar, който означава да остане без жители, да вземе или да намали града, да намали неплодородните територии, да живее в провинцията, в самотата.

Думата "esmo" (с s) означава оценка, приблизително изчисление, предположение. Наречието "на случаен принцип" (със s) означава случайно, безцелно, без посока, без съдба, без сигурност за нищо.