перспектива

Какво е перспектива:

Перспективата е дума с множество значения и може да бъде свързана с начина, по който се анализира дадена ситуация или обект ; гледна точка за конкретна ситуация ; триизмерен начин на представяне или всичко, което може да се види в далечината.

Друго определение за този термин е свързано със света на бизнеса и професионалния пазар (професионална перспектива ), когато изразът "перспектива" придобива обозначение на очакване, надежда или цели, които трябва да бъдат постигнати в бъдеще.

Пример: "перспективата ми за новата работа е оптимистична" или "перспективата за новата работа ви кара да се безпокоите".

Перспективата е и това, което се възприема външно, т.е. външността или аспектът на нещо, когато се наблюдава с определена степен на откъсване; е предположението за появата на нещо, наблюдавано от определен ъгъл или гледна точка.

Перспектива в изкуствата

В рамките на визуалните изкуства, перспектива се разбира като техника на рисуване, която успява да създаде илюзорен ефект върху хората, които визуализират определено изображение от определен ъгъл и от разстояние.

Тази техника е силно представена в живописта от епохата на Възраждането, използва се за представяне на различни измерения на дълбочината на едно и също пространство. Мона Лиза на Леонардо да Винчи е един от най-известните примери за перспективна живопис. виж:

Мона Лиза - Леонардо да Винчи (1503)

Пиеро дела Франческа "Божият побой" също е много ясен за използването на перспективни ресурси.

Христовото бичуване - Пиеро делла Франческа (1455 - 1460)

Художествената гледна точка, от друга страна, означава също така как определени характеристики на едно произведение на изкуството се анализират, критикуват или оценяват от хората, които го наблюдават, от различни гледни точки и мнения.

Научете повече за значението на прераждането.

Изометрична перспектива

В изометричната перспектива всички оси за сравнение са еднакви, т.е. те поддържат същите пропорции на дължината, ширината и височината на представения обект.

Обикновено изометричната перспектива се прилага в архитектурните технически чертежи.

Линейна перспектива

Линейната перспектива е техника, използвана при рисуване, рисуване и архитектура, базирана на концепцията за триизмерност. Използва се, за да даде триизмерен ефект на чертежа.

В тази техника художникът започва да рисува от някаква въображаема точка, наречена точка на изчезване . Тази точка се използва като хоризонтална линия, също въображаема, а всички други линии, които проектират проекта, са насочени към тази точка на изчезване.

Линейна перспектива от изчезващата точка

Перспектива на живота

Очакваната продължителност на живота или продължителността на живота, както обикновено се използва, е средният живот, който човек обикновено има, очакваното време за живот на индивида или група хора.

Изразът може също да бъде свързан с целите и задачите, които индивидът има за живота си в бъдеще.

Перспектива във фотографията

Перспективата е също функция, използвана във фотографията. Може да се използва за подчертаване на размерите на дадено място или обект, като се фокусира върху разстоянията, в зависимост от ъгъла, използван от фотографа.

Тя може да се използва и за симулиране на ситуации, които не са реални, когато различните употреби на перспективата дават нереален резултат на фотографията като оптична илюзия.

Тези резултати могат да бъдат постигнати, като се използва предимството на дълбочината на рязкост и позиционирането на елементите, заснети в композицията на снимката.

Синоними за perspectiva

  • вид
  • надявам се
  • хоризонт
  • мираж
  • панорама
  • възможност
  • изглед