Детска психология

Какво е детска психология:

Детската психология е областта на психологията, която отговаря за изследването и изучаването на психическите прояви на детето, включително познавателни, физически, езикови, възприятия, емоционални, социални и други характеристики.

Детската психология се опитва да определи как взаимодействат променливите на околната среда и биологичните характеристики на детето в тяхното поведение, изучавайки как те се отнасят и влияят един на друг. Психоанализата и индивидуалната психология играят важна роля в детската психология.

Развитието на детето обхваща няколко аспекта, включително физически растеж, психологически и емоционални промени и социална адаптация. Съществува консенсус, че развитието на детето се определя от генетични условия и фактори на околната среда.

Детската психология, заедно с психиатрията, работи в подкрепа на различните области на педиатрията, като дава насоки на родителите, семейната грижа, лудотерапията, груповата грижа и др.

Някои от проблемите, свързани с детската психология:

  • Дефицит в училищното представяне;
  • Психосоматични заболявания;
  • Граница на загуба на поведение;
  • Нарушения на поведението;
  • Анорексия и булимия);
  • Фекална и уринарна инконтиненция);
  • Отклонение от либидото;
  • Нарушения с психотични механизми.

Научете повече за психологията и развитието на детето.