егоистичен

Какво е егоистично:

Егоистът е прилагателно от два жанра, което квалифицира този индивид, който се занимава само с неговите интереси, който може само да мисли за себе си, за своите желания и нужди.

Себичният е този индивид, който демонстрира егоизъм, който има прекомерна любов към своето добро, без да се стреми да споделя интересите и нуждите на другите.

Да бъдеш егоистичен не е да разделяш, а не без твоето утешение, да бъдеш егоцентричен, т.е.

Някои егоистични синоними могат да бъдат: индивидуалистични, самодоволни, изключителни. Що се отнася до антоними на егоистични: щедри, безкористни, полезни, откъснати.

В контекста на музиката "Eu Sou Egoísta" е композиция от певицата и композитора Раул Сейхас и писателя Пауло Коелю.

В литературата "Себейният ген" е книга на британския биолог и писател Ричард Докинс. "Себичният великан" е дело на ирландски писател, поет и драматург Оскар Уайлд.

На английски, думата егоист се превежда от егоист . Ex: Тяхната връзка свърши, защото те са много егоистични. Тяхната връзка е приключила, защото той е много егоистичен.

Вижте също:

  • егоцентризъм
  • себелюбие
  • алтруизъм