Трета

Какво е Treta:

Treta означава измама, хитрост, хитрост, изобретение . Това е женско съществително, което се произнася със затвореното "е", което означава, че се произнася "trêta".

Трета е акт, изпълнен с изтънченост, хитрост, изчистен и изработен, за да заблуди другия, да заблуди.

Трета е използването на хитрост, на лъжлив акт, това е изобретение, проклятие, с цел получаване на обезщетения, на напускане на печалбата.

Treta все още е терминът, използван за назоваване на сръчността, остроумието на боеца и гъвкавостта, която много претенденти за фехтовка изпълняват или планират да обезоръжат или наранят опонента си.

Изразът "се търкаля много глупости" означава, че има много измама, много измама.

Mutreta е жаргон, извлечен от думата trik, която има същото значение, т.е. измама, постижение, измама с хитрост.