неблагочестив

Какво е Impio:

Импиото означава нечовешко, денатурирано, безчувствено. Това е човекът, който няма милост, който действа жестоко. Безбожният индивид е безразличен, непоносим човек, който практикува варварства, които измъчват.

Безбожната дума (без акцент и с тоничен срич в "пи") е израз, който се появява в речника на португалския език, но е малко използван, като граматически е прилагателно или мъжко съществително.

Един нечестив млад човек е този, който се радва да прави зло, да тормози другия. Безбожният началник е този безчувствен, нечовешки, който действа с намерението да нападне подчинените си.

Злият (с акцент) също е прилагателно, което означава еретик, невярващ, който няма вяра. Също така е индивидът, който има ценности, противоречащи на установените от здравия разум. Или дори онзи, който обижда морала и справедливостта. Това е човек, който действа с разврат, който злоупотребява със свободата.