убедителен

Какво е убедително:

Убедително е мъжко прилагателно, което квалифицира човек, който убеждава или има дарбата да убеждава . Някои убедителни синоними са убедителни, убедителни и убедителни .

Убедителният човек има силата на убеждението и често може да убеди другите да се съгласят с техните мнения и решения. Ex: Той е много убедителен политик, той винаги може да убеди колегите си да приемат неговите предложения.

Способността за убеждаване е високо оценена в ръководството и в някои професионални области като управление и управление на политики и бизнес.

Убеждението е от съществено значение и в областта на рекламата и публичността. Често убеждаващата реклама кара хората да купуват продукт или да се абонират за определена услуга.