Информационен текст

Какво е информационен текст:

Информационният текст е текстова продукция с информация за конкретна тема, която има за цел да изясни човек или група от хора по този въпрос.

Обикновено в проза информационният текст изяснява и изяснява читателя по въпроса. Може да има информационни текстове за животни, с характеристики и информация за животни или болести като денга. Информационен текст за треска от денга, например, вероятно ще предостави информация за симптомите, лечението и превенцията. В последния случай се занимаваме с научен информационен текст, с информация, удостоверена според науката.

Информационните текстове могат да бъдат журналистически или технически, а текстовете за техническа информация са наръчници за инструкции или медицински вложки, например.

В структурната сфера много информационни текстове са съставени от кратко въведение, развитие и заключение . Езикът, използван в информационния текст, трябва да бъде ясен, директен и обективен, а конкретни и реални понятия трябва да бъдат споменати заедно с източници и примери. Обикновено информативните текстове нямат фигури на език, които могат да се отнасят до трудната интерпретация, като метафори и парадокси.

Журналистиката е отговорна за създаването на различни информационни текстове в новини, списания, вестници, интервюта и др. Също така се считат за информативни текстове, които са част от научни статии.

В заключение, този текст е информативен текст за това какво представлява информационният текст.