Личен коучинг

Какво е личен коучинг:

Личният коучинг (известен също като коучинг за живот) е един от клоновете на коучинг и е техника за човешко развитие, която цели да постигне лична трансформация .

От различните сфери на коучинг, личният коучинг има за цел да подготви хората да се чувстват изпълнени, да балансират живота си и да постигнат целите си. Ето защо е много важно човекът да установи целите, които възнамерява да постигне. Треньорът ще помогне на клиента не само да постави тези цели, но и да ги постигне с времето. Има няколко клона на личния коучинг, някои от които са: коучинг на отношенията, коучинг за загуба на тегло , финансов коучинг, спортен коучинг и др.

Техниката на личния коучинг работи емоционални и поведенчески модели, които правят невъзможно за клиента да постигне целите си. Треньорът е обучен да може да задава правилните въпроси и по този начин да знае как да идентифицира проблемите и да помогне на човека да разпознае и подобри техните слабости. За да стане това, треньорът (професионален коучинг ) трябва да установи надеждна връзка с клиента.

Чрез личен коучинг индивидът може да промени нежеланите тенденции и да се справи и да разреши емоционални, финансови и проблеми в отношенията. Личният коучинг също може да инициира интелектуален растеж, да събуди таланти и способности и може да помогне за преодоляване на травми, тревожност, паника, фобии и депресия. Много хора също прибягват до тази техника, за да се справят със зависимости и да повишат самочувствието и доверието.

В момента има няколко курса за обучение на професионалисти в областта на коучинг.