и така нататък

Какво е Etcetera:

Etcetera, означава, и така нататък, а останалите, и останалите . Използва се също съкратено "и т.н." и се произнася по същия начин на думата в обширна и т.н. Той се използва в края на изречението, когато изброяваме някои елементи и имаме предвид, че други елементи също могат да бъдат част от връзката. Пример: Купих си тетрадка, химикалка, молив, гума и т.н.

Когато се използва в съкратена форма "и т.н.", винаги се придружава от точка, а когато е в края на изречението, тази точка ще има функция за крайна точка. Например: купих грозде, круша, слива, портокал и др.

Използването на запетая, след изброяване на елементите и преди и т.н., се поставя под въпрос, тъй като "и т.н." означава "и другите", "и другите", затова става ненужно да се използва запетая. Някои автори защитават използването на запетая преди и т.н., тъй като това е изброяване.

Etcetera, е латинска дума (и т.н.), и по същия начин, както португалски, се използва съкратено в английски речник, с точка в края и винаги предшествана от запетая. Например: обичам бисквитки, кифли, понички и др.