Excel

Какво е Excel:

Excel е дума от английския език, в която глаголът да превъзхожда средствата да превъзхожда, да преодолява другите в добри качества. Производни на латински " excellere " ("да се издигне, да бъде изтъкнато"), където " ех " означава "извън" и " cellere " означава "високо място, кула".

Това е термин, свързан с нещо отлично, по-високо ниво, различно, което се отличава от другите.

Microsoft Office Excel

Excel е името, чрез което софтуерът, разработен от компанията Microsoft, е широко известен, широко използван от компании и физически лица за извършване на финансови и счетоводни операции с помощта на електронни таблици.

Електронните таблици са съставени от клетки, подредени в редове и колони. Това е динамична програма, с привлекателен интерфейс и много функции за потребителя.

Приложението Excel се използва за извършване на множество задачи като прости и сложни изчисления, създаване на списъци с данни, сложни отчети и графики, прогнози и анализ на тенденциите, статистически и финансов анализ и вграден език за програмиране базиран на Visual Basic.

Най-често срещаните и рутинни приложения са: контрол на разходите и приходите, контрол на запасите, работни заплати, създаване на база данни и др.

Първата версия на Excel за системата Macintosh е издадена през 1985 г. и за Microsoft Windows през 1987 г.