Blu-Ray

Какво е Blu-Ray:

Blu-ray е вид DVD с голям капацитет за съхранение на аудио и видеоклипове с висока разделителна способност . Името на технологията е комбинация от английските думи " синьо ", което означава "синьо" (име на използвания лазер) и " лъч ", което означава "лъч" (оптичен лъч).

Синият лазер е едно от най-големите нововъведения между Blu-Ray и текущите DVD дискове, които използват червения лазер. Синият лазер има по-къса дължина на вълната за по-голяма точност при четене и записване на информация.

Друга основна разлика е капацитетът за съхранение. Blu-ray дисковете (Blu-ray дискове или BD) имат капацитет да съхраняват 27 GB (гигабайта) цифрово съдържание - много повече от стандартните DVD дискове, които съдържат 4, 7 GB данни.

На Blu-Ray диск потребителят може да записва програма, докато гледа друга програма, да редактира програми, записани на диска, да записва HDTV (High Definition) и т.н.

В допълнение, Blu-Ray дискът позволява различни нива на интерактивност, например, възможно е потребителят да се свърже с интернет и да изтегли допълнително съдържание, предоставено от производителя на филм.

Развитието на Blu-Ray технологията започна през 2000 година.