DSTV

Какво е DSTV:

DSTV е съкращение, което означава " d e s a t i ved". Обикновено се използва в социалната мрежа, за да покаже, че потребителят е временно или постоянно извън мрежата . По правило съкращението се поставя в състоянието или преди името на потребителя.

Днес голям брой хора имат достъп до интернет и са регистрирани в някаква социална мрежа като Facebook, Twiter, orkut и т.н. подпухналостта.

Акронимът DSTV има за цел да информира виртуалните приятели, че вашият профил е DeSaTiVado, по каквато и да е причина, и за всеки период, така че вашите приятели да не ви изтрият.