Cyber ​​кафене

Какво е Cyber ​​Coffee:

Cyber ​​café е термин, използван за обозначаване на търговско предприятие, което има за основна дейност обслужването на кафене или бар и което освен това предоставя на клиентите си някои компютри за достъп до интернет, обикновено начисляващи такса за използването на тази услуга.

Тя се различава от LAN мрежата като има интернет услуга като вторична дейност.

Това беше особено успешен тип установяване през 90-те години на миналия век, когато широколентовият интернет, особено чрез мобилни мрежи или Wi-Fi, не беше толкова разпространен, колкото е днес.

Произход на термина

Значението на кибер е свързано с технологията и виртуалния свят. Терминът идва от английската кибернетика, която е наука, която изучава механизмите на комуникация и контрол в машините и живите същества. Префиксът кибер се използва често, когато има препратки към научната фантастика, информационните и комуникационните технологии, с особен акцент върху интернет.

Голям брой думи измислиха виртуално пространство и технологичен напредък. Има няколко примера: киберпанк, киберпространство, кибернауки и киберкултура. Интернет кафето също е написано за португалския термин.