отскок

Какво е последствие:

Последствията се състоят от последиците или последиците от дадено действие или ситуация. Той представлява това, което възниква от нещо, отразяващо това нещо и го разпространяващо.

Думата rebound може да бъде използвана и в неговия фигуративен смисъл като влиянието, което нещо пробужда над други неща. В този случай той представлява въздействието и значението, което то имаше на определено място или сред членовете на определена група, например.

Пример: "Франчайзът на Хари Потър имаше голямо влияние сред феновете в Бразилия."

Когато се казва, че тази новина има международно отражение, например, тя е достигнала световни пропорции, разпространявайки се по цялата планета и следователно, създавайки международни отговори по темата.

Последиците могат да бъдат свързани и с реверберацията, която един звук прави в среда, т.е.

Синоним на отражение

Някои от основните синоними на отражение са:

 • възпроизвеждане;
 • изпращане;
 • реверберация;
 • резонанс;
 • повторение;
 • Eco;
 • отражение;
 • улично осветление;
 • Резултати;
 • доведе;
 • Влияние.