алопатията

Какво е алопеция:

Алопатията е терапевтична система, която има за цел да лекува патологиите по начин, противоположен на тях, чрез лекарства със специфично действие в симптомите. Тя се нарича традиционна медицина.

Думата "алопатия" идва от гръцките термини alllos = "други", "различни" + páthos = "страдание".

Терминът алопатия е въведен от Ханеман през втората половина на деветнадесети век, като се позовава на всеки друг метод за лечение, различен от хомеопатичен. Впоследствие тя започна да включва и другите медицински практики, практикувани от лекари, завършили в нехомеопатични училища.

Алопатията означава "излекуване от противоположни", т.е. за треска се използва антипиретик, за болка, аналгетик и срещу бактериална инфекция, антибиотик. Лечението е насочено главно към заболяването, тъй като алопатичното лекарство предизвиква обратен ефект на патологията, подобрява или излекува.

Дозите на съединенията, използвани в алопатията, са на границата на токсичност, почти винаги с производството на някакъв страничен ефект. Веществата действат по количество на масата (материята).

Алопатия x Хомеопатия

Хомеопатията е научен метод, използван за лечение и превенция на остри и хронични заболявания

агресивни сили, които стимулират организма да реагира, укрепвайки естествените защитни механизми.

Методът се състои в прилагане на минимални дози от лекарството на пациента, за да се избегнат интоксикации и да се стимулира реакцията на организма.