стоки

Какво представляват стоките:

Стоки е дума на английски, това е множествено число на стока, което означава стока . Тази дума се използва за описание на продукти с ниска добавена стойност.

Стоките са стоки, стоки, които не се подлагат на процеси на промяна (или които са малко диференцирани), като плодове, зеленчуци, зърнени храни и някои метали. Тъй като те следват определен модел, цената на суровината се търгува на Международната фондова борса и зависи от някои пазарни обстоятелства като предлагането и търсенето.

Често думата стоки може да бъде синоним на "суровина", защото те са продукти, използвани в създаването на други стоки.

Бразилия е основен производител на някои стоки като кафе, портокали, масло, алуминий, желязна руда и др.

Стоките могат да бъдат разделени в четири категории:

  • Минерални стоки : масло, злато, желязна руда и др.
  • Стоки : реални, евро, долари и др.
  • Екологични стоки : вода, дървесина, енергия и др.
  • Селскостопански стоки : соя, пшеница, кафе, памук, каучук и др.