ергономичен

Какво е ергономичност:

Ергономичността е прилагателно, което означава нещо свързано или отнасящо се до ергономията .

Ергономиката е област, която се занимава с въпроси, свързани със съвременния трудов живот, и има за цел да предотврати трудови злополуки и да създаде подходящи работни места.

Ергономичните рискове са елементи, които могат да навредят на работниците във физическата или психологическата среда чрез болест или дискомфорт. Тези рискове могат да бъдат свързани със стреса, монотонността на методите на работа, дългите часове работа без почивки и др.

Днес има столове, клавиатури, мишки и други материали, които са ергономични, защото имат за цел да минимизират ергономичните рискове, които могат да представят на потребителя.

Ергономията и ергометрията са свързани понятия, а ергономията е по-широко понятие, което има ергометрия като един от инструментите.

Ергономичен доклад

Ергономичният доклад (известен също като Ергономичен анализ на работата) е документ, който разглежда ергономичните рискове, присъщи на дадена работна област, създавайки също протоколи и действия, необходими за минимизиране на тези ергономични рискове.

Съгласно регулаторен стандарт на Министерството на труда и заетостта, ергономичният доклад е законово изискване за дружествата.