дърля се

Какво е Bate-boca:

Bate-boca е популярен израз на португалския език, който означава възвишена дискусия, "обмен на груби думи". Такъв е случаят с регионализма, защото той е популярен израз на Бразилия.

Пример: След футболния мач, двамата бяха в най-големия шибан в бара.

Множествено число на bate-boca

Тъй като това е сложна дума, има съмнения относно неговото множествено число. В случаите, когато първата част на думата е глагол (или неизменна дума), а втората е съществително, само втората част от думата е множествено число. Такъв е случаят с bate-boca, така че множественото число на bate-boca е от уста в уста .

Уста или уста?

Според новото споразумение за правопис, тирето се използва в съставни думи, които нямат свързващи елементи, какъвто е случаят с овлажняване на устата.