биография

Какво е биография:

Биографията е писмената история на живота на даден човек. Думата има етимологичен произход в гръцките термини биос, което означава "живот" и графен, което означава "да пиша".

Биографията е описание на конкретните факти от живота на човека и може да съдържа снимки, които свидетелстват за събитията. Това е документ, който показва траекторията на живота на човек, с точни данни, включително имена, места и дати на основните събития.

Като литературен жанр биографията е разказ за историята на живота на човек или характер, обикновено в третия човек. Вече автобиографията е, когато авторът излага собствената си история в първия човек.

Основната структура на биографията обикновено включва първоначално представяне на главния герой (въведение), описание на основните факти, които правят историята (развитие) и заключителна част от субективния характер (заключение).

Като цяло се правят биографии на публични личности, които са признати в световен мащаб, като политици, писатели, учени, спортисти, художници или хора, които са допринесли значително за света.

Често биографиите, особено на известни личности, могат да предизвикат противоречия, като разкриват непознати факти дори на собственото си семейство.