наполовина

Какво е семестър:

Семестърът съответства на периода от шест последователни месеца . Една година обикновено се разделя на два семестъра или дванадесет месеца.

В този смисъл краят на първата половина на годината е знак, че това е наполовина, т.е. още шест месеца.

Когато определено нещо завърши шестмесечния период или се случва на всеки шест месеца, често се казва, че е двугодишно или на всеки шест месеца .

Пример: "Входящите изпити са семестър" .

В горния пример това означава, че тестовете се провеждат веднъж на всеки шест месеца.

Първата половина на годината обхваща месеците от януари до юни . Вторият семестър започва от месец юли и продължава до декември .

Докато един семестър се равнява на шест месеца, биместерът е същият като два месеца и тримесечие, равен на три месеца.