естествена последица

Какво е следствие:

Следствие означава резултат от други резултати, истина или изявление, което се генерира като следствие от предходен аргумент или ситуация.

Последствието е това, което се състои в непрекъснатостта на определено действие или факт, представящо в неговото допълване. Продължаването на една мисъл, аргумент или разсъждение може също да се разбере като следствие.

От логическа гледна точка следствие съответства на очевидна дедукция, която е направена от друга, която преди това е била демонстрирана, което води до постепенно добавяне на знания един към друг.

Пример: "В резултат на пушенето на четири опаковки цигари на ден има рак на белия дроб . "

Някои от основните синоними на следствие са: последица, резултат, резултат, резултат, резултат, продължение, последващи действия, заключения, индукция и заключения.

Етимологично, тази дума произлиза от латинския corolarium, който може да се преведе като "малка метална корона", използвана за награждаване на римските актьори като признание за техните изпълнения в театъра, например.

Научете повече за смисъла на разсъжденията.